Liên Hệ

Trang chủ Liên hệ

 

tRƯỜNG cAO đẲNG nGHỀ bÌNH tHUẬN 

Địa Chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53
Email: info@dnbt.edu.vn - Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn
Facebook: 
https://www.facebook.com/caodangnghebinhthuan

 

pHÒNG đÀO tẠO

Điện thoại: (0252).3.835.323
Hotline: 0917.448.944
Email: tuyensinh@dnbt.edu.vn

 

Trung Tâm Đảm bảo chất lượngvà  Quan Hệ  Doanh Nghiệp 

Điện thoại: 0252.3835565
Email: dt-qhdn@dnbt.edu.vn

 
© Bản quyền thuộc trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.
Địa chỉ: Số 05, Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - (0252) 383 53 23
Email: info@dnbt.edu.vn - Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn
Email tuyển sinh: tuyensinh.dnbt.edu.vn
Website: www.dnbt.edu.vn
Top